Het koor

Pour Français: Cliquez ici

Het koor is als zangvereniging opgericht op 13 februari 1969 en is een van de oudste verenigingen van Lelystad. De eerste jaren werd uitsluitend opgetreden in kerkdiensten. Later werden er ook jaarlijkse concerten gegeven en verzorgde men optredens in ziekenhuizen en verpleeghuizen in de omgeving. In eerste instantie bestond het repertoire voornamelijk uit geestelijke liederen. In 1981 is een grammofoonplaat gemaakt met gezangen uit het Liedboek voor de Kerken van 1973 en een jaar later nog een tweede. Steeds vaker werden echter bij de jaarlijkse uitvoeringen ook kleine klassieke koorwerken gezongen, al dan niet met orkestbegeleiding en met medewerking van solisten. Daarom werd de naam gewijzigd in Zang- en Oratoriumvereniging.

Met de komst van dirigent Henk Moes in 1985 kwam de nadruk steeds meer op de uitvoering van de klassieke koorwerken te liggen. Toen Henk Trommel in 1989 als dirigent werd benoemd, was het juist de keuze van oratoriummuziek die koor en dirigent tot aan vandaag met elkaar verbindt. Bij het 25 jarig bestaan van het koor werd daarom de naam gewijzigd in Oratoriumvereniging. In 1991 werd voor het eerst de Johannes Passion van Bach uitgevoerd en in 2008 de Matthäus Passion. Maar ook de Die Jahreszeiten en Die Schöpfung van Haydn, The Messiah van Händel, diverse missen, het Requiem en de Vesperae Solennes de Confessore van Mozart en Ein deutsches Requiem van Brahms behoren inmiddels tot het repertoire. Maar ook meer recentere koorwerken zijn uitgevoerd, zoals de Misa Criolla van Ramirez en Le Roi David van Honegger. In het jaar 2000 heeft het koor de nieuwe eeuw ingeluid met de uitvoering van het oratorium Novissimis Rebus van Alexander Comitas, een werk dat in opdracht van het koor is geschreven. Het was een wereldpremière en een van de absolute hoogtepunten in het bestaan van Stella Maris. Het koor heeft al jaren een bezetting van rond de 70 leden met een goede verdeling over de vier stemsoorten en is in de provincie Flevoland het enige oratoriumkoor.

Nieuwe koorleden zijn van harte welkom op een repetitie-avond: woensdag van 20.00-22.00 uur in kerkcentrum ‘Het Anker’, Karveel 33-01 (aan de Houtribdreef) te Lelystad. Momenteel is het vakantie, maar op woensdag 28 augustus beginnen we weer. De repetitie’s vinden plaats in een ontspannen sfeer, waarbij plezier in het zingen voorop staat.