Doneren

Tot nog toe kende Stella Maris donateurs en “de club van honderd”. Met ingang van heden zijn deze twee samengevoegd tot de “Vrienden van Stella Maris”. De voordelen die verbonden waren aan de club van honderd blijven wel bestaan. Dat wil zeggen dat bij donaties van € 100 per jaar of meer desgewenst een entreekaart per concert vergoed wordt (geld retour via onze penningmeester) en dat uw (bedrijfs-)naam in het programmaboekje en op onze website wordt vermeld, tenzij u dit niet op prijs stelt. U kunt dit aangeven.

Wat ook ongewijzigd blijft is dat uw donatie gedaan wordt aan de “Stichting uitvoering Oratoria”. Deze stichting heeft een zgn.  “Anbi”-status, hetgeen inhoudt dat u donaties aan de stichting bij uw belastingaangifte kunt aftrekken als “giften”. 

Indien u nog geen donateur bent, maar dat wel wilt worden, kunt u zich aanmelden met het aanmeldingsformulier. Dat formulier vindt  u hier.